Hindi mababasa ng ganito ang daliri ko kung hindi ka pa able!
Hindi mababasa ng ganito ang daliri ko kung hindi ka